Inleiding

Dit is het regiobeeld voor de gehandicaptenzorg in Zeeland. Het regiobeeld is een verzameling van cijfermatige inzichten en kwalitatieve gegevens, die samen het beeld schetsen van de gehandicaptenzorg in de regio. De data zijn met veel zorgvuldigheid in beeld gebracht en geven inzicht in de ontwikkeling van de zorgvraag, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de gehandicaptenzorg in Zeeland.

De gecontracteerde zorgaanbieders hebben in het jaar 2023 hard gewerkt aan de regionale opgaven. We zien uitdagingen, zowel landelijk als regionaal. We ervaren schaarste en tegelijkertijd ontwikkelen zich mooie samenwerkingen en initiatieven om deze schaarste aan te kunnen. Zeeland is een regio met kenmerken als jarenlange vergrijzing, ontgroening en een hoge arbeidsmarktkrapte. Dit regiobeeld geeft u beknopt beeld over waar wij als gehandicaptenzorg Zeeland mee bezig zijn om onze zorg toekomstbestendig, toegankelijk, betaalbaar en bovendien van goede kwaliteit te behouden.

Heeft u vragen, opmerking en/of feedback? Wij ontvangen die graag via inkoop.wlz.gz@cz.nl

Deel deze pagina: