Inleiding

In dit document vindt u de regiobeelden van de regio’s CZ zorgkantoor voor de Geestelijke Gezondheidszorg Wet langdurige zorg (GGZ-Wlz).

De regiobeelden zijn een verzameling van openbare databronnen en eigen data waarmee we cijfermatige inzichten en kwalitatieve gegevens tezamen een beeld schetsen van de GGZ binnen de Wlz. Op basis van de beschikbare data hebben we een samenvattende analyse in beeld gebracht per CZ zorgkantoor regio. Per regio wordt inzicht in de zorgvraag, de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de belangrijkste knelpunten afgeleid en in beeld gebracht.

Niet alles is meetbaar en in cijfers uit te drukken. Achter de cijfers zit een verhaal. Dat is het verhaal van de sector. Naast cijfers zijn in dit regioperspectief ook kwalitatieve gegevens over de regio opgenomen die verkregen zijn vanuit signalen, dialogen en locatiebezoeken. We hebben met elkaar gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt. Maar niet voor elk vraagstuk is direct een oplossing te vinden. Daarom leest u in dit plan ook waar wij samen met zorgaanbieders aan werken. Dit doen we vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de zorg ook in de toekomst kwalitatief, betaalbaar en toegankelijk te houden.

Heeft u vragen, opmerkingen of feedback? Wij ontvangen die graag via inkoop.wlz.ggz@cz.nl

Deel deze pagina: