Inleiding

Op deze pagina vindt u het Regiobeeld van de regio West-Brabant. Het Regiobeeld is een verzameling van cijfermatige inzichten en kwalitatieve gegevens die samen het beeld schetsen van de gehandicaptenzorg in de regio. De data zijn door het zorgkantoor met veel zorgvuldigheid in beeld gebracht en geven inzicht in de ontwikkeling van de zorgvraag, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de gehandicaptenzorg in West-Brabant.

In 2023 hebben de gecontracteerde zorgaanbieders in de regio West-Brabant de regionale samenwerking geïntensiveerd en vormgegeven onder de naam VG Transitietafel West-Brabant. De organisaties hebben zich gecommitteerd aan de maatschappelijke opdracht om samen uitvoering te geven aan een betekenisvol leven. De gezamenlijk opgestelde regiovisie en werkagenda vindt u in hoofdstuk 3.

Heeft u vragen, opmerkingen of feedback? Wij ontvangen die graag via inkoop.wlz.gz@cz.nl

Deel deze pagina: