Inleiding

Op deze pagina vindt u het Regiobeeld van de regio Zuidoost-Brabant. Het Regiobeeld geeft op basis van een verzameling van cijfermatige inzichten en kwalitatieve gegevens een beeld van de regio

Zuidoost-Brabant. Deze zijn gericht op de ontwikkeling van de zorgvraag, de verhoudingen in leveringsvormen en de toegankelijkheid van de regio. De data zijn door het zorgkantoor met veel zorgvuldigheid in beeld gebracht. Als lezer heeft u daarmee een foto van de regio o.b.v. data over de afgelopen 5 jaar en ook een beeld van welke ontwikkelingen er in de toekomst op ons af komen.

In 2023 zijn al mooie stappen gezet door de zorgaanbieders in Zuidoost-Brabant die hebben bijgedragen aan de regionale doelen van 2023. De toekomst zit nog vol met uitdagingen waar we nog geen een oplossing voor hebben. In 2023 zijn met behulp van transitiemiddelen en stimuleringsgelden verschillende uitdagingen opgepakt. Zo is gestart met het goed onderzoeken en onderbouwen van zorgtechnologie, zoals de HUME en sociale robotica. Ook hebben aanbieders gezamenlijk geconstateerd dat ze samen aan de slag moeten om “om te gaan met (schaarste aan) expertise”. Tegelijkertijd is geconstateerd dat er meer samenwerking nodig is, samenwerking die zich richt op leren van elkaar en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Hier gaat de regio in 2024 verder mee aan de slag.

Heeft u vragen, opmerkingen of feedback? Wij ontvangen die graag via inkoop.wlz.gz@cz.nl

Deel deze pagina: