Inleiding

Op deze pagina vindt u het Regiobeeld van de regio Zuid-Limburg. Het Regiobeeld geeft op basis van een verzameling van cijfermatige inzichten en kwalitatieve gegevens een beeld van de regio Zuid-Limburg. Gericht op de ontwikkeling van de zorgvraag, de verhoudingen in leveringsvormen en de toegankelijkheid van de regio. De data zijn door het zorgkantoor met veel zorgvuldigheid in beeld gebracht en geven u als lezer een foto van de regio o.b.v. data over de afgelopen 5 jaar en ook een beeld van welke ontwikkelingen er in de toekomst op ons af komen.

In 2023 heeft de regio Zuid-Limburg vervolgstappen gezet in het verder oplossen van de regionale opgaven, zoals benoemd in het regiobeeld 2023. Met behulp van de regionale transitiemiddelen en stimuleringsgelden is binnen de regio o.a. de keten voor cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) gericht versterkt. Daarnaast hebben 4 zorgaanbieders gezamenlijk sociale robotica geïmplementeerd binnen hun organisatie. Ook is er in 2023 een nieuwe AVG-poli gestart en heeft de regio gezamenlijk bepaald vanaf 2024 verder aan de slag te gaan met de thema’s Kind en Jeugd en zorg voor cliënten met een LVB.

Heeft u vragen, opmerkingen of feedback? Wij ontvangen die graag via inkoop.wlz.gz@cz.nl

Deel deze pagina: